NASZAMISJA

ŚWIADOMOŚĆ / SPOŁECZEŃSTWO / EDUKACJA / SZTUKA / ROZWÓJ

„Chcemy pokazywać, że interdyscyplinarna praca przy filmie rozwija wiele kompetencji, zarówno twardych i miękkich. Daje też dużo satysfakcji, natomiast dzięki pokazom filmowym, mamy możliwość tworzenia wielu wydarzeń potrzebnych lokalnej jak i szerszej publiczności.”
Bartek Bala
Prezes Fundacji Film Inkubator

Tworzymy filmy edukacyjne i społeczne o wysokim walorze artystycznym!

Tworzymy wartościowe kampanie społeczne!

Wspieramy Artystów – nie tylko filmowców w propagowaniu ich twórczości!

Uczymy przez film, uwrażliwiając młodych ludzi na ważne problemy społeczne, tworząc razem filmy!

Dystrybuujemy nasze filmy by finansować naszą misję!